Simulationskonference 2019


Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens har i 2015 og 2017 afholdt to succesfulde internationale simulationskonferencer med over 200 deltagere.
I 2019 bygger Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark videre på de gode erfaringer og indbyder til konference i Vejle med fokus på; Megatrends på simulationsområdet – pædagogik og læring rettet mod fremtidens arbejdsmarked.

På konferencen sættes der fokus på de allernyeste metoder, tendenser og megatrends inden for simulationsområdet. Ud over muligheden for at opleve to meget kompetente internationale hovedtalere vil der være åbent for at deltage i en række workshops, som styres af kompetente fagpersoner fra ind- og udland med stor viden og erfaring inden for simulation.

Konferencen afholdes den 23. maj 2019 fra 8.30-15.40 i Torvehallerne i Vejle. Prisen for konferencen er 995,00 DKK inkl. moms.

Program for konferencen er vedlagt denne mail på både UK og DK. Tilmelding sker via dette link.
Der kan vælges max. én workshop fra hvert spor- A og B.

På konferencen er der afsat god tid i pauserne til at skabe nye kontakter og udveksle erfaringer.


Program til simualtion konference 2019
Program for simulation conference 2019

Yderligere info