Akademiuddannelser

Uddannelserne er målrettet social- og sundhedspersonale med praksiserfaring og andre tilsvarende kompetencer. Det er også muligt for nyuddannede at deltage efter aftale med Jobcentret.

Akademiuddannelserne giver formelt adgang til diplomuddannelserne. Den samlede uddannelse svarer til et årsværk (= 60 ECTS). Uddannelsen kan tages samlet eller med et modul ad gangen.

Der kan søges Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til akademiuddannelserne. SVU-satsen svarer til 60%
af dagpengesatsen. Der er mulighed for at søge midler ved Den Kommunale Kompetencefond. Denne kan støtte med op til 25.000 kr. inden for en periode på 12 måneder hvis kursisten er kommunalt ansat og omfattet af overenskomst med FOA, 3F, Dansk Metal, BUPL, HK Kommunal, Socialpædagogerne, Teknisk Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening eller Forhandlingskartellet.
Se mere her
.

I Efter- og videreuddannelses afdelingen tilbyder vi i samarbejde med IBA - Erhvervsakademi Kolding og SOSU SYD følgende akademiforløb under området Sundhedspraksis;

Pædagogik og kommunikation  -  Sammenhængende forløb


Yderligere info

Kontakt

Pia Ranck
Afdelingsleder, efter-og videreuddannelsen samt for EUD-aktiviteter

  +45 79 211 272
  +45 23 845 291
Charlotte Bøgebjerg Løvendahl
Kursussekretær

  +45 79 211 290
  +45 61 795 418