Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

AMU er efteruddannelse til ufaglærte og faglærte, f.eks. omsorgs-
medhjælpere, pædagogmedhjælpere, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Det er også muligt for ledige og selvstændige at deltage.

AMU-uddannelser kan tages enkeltvis eller sammensættes, alt efter behov. Formålet er at bidrage til et fleksibelt arbejdsmarked, hvor behovet for efterspurgte kvalifikationer og kompetencer dækkes. Inden for ovennævnte områder er der som udgangspunkt ikke deltagerbetaling. Der kan søges VEU-godtgørelse og befordringstilskud til beskæftigede.

AMU-uddannelser:

Vi udbyder uddannelser inden for følgende hovedområder:

 • Pædagogisk arbejde med børn og unge
 • Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi
 • Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap
 • Individuel kompetencevurdering i AMU

Du kan se muligheder under aktuelt udbud og på epos-amu.dk.  


 • KURSUSKALENDER OG FAKTAARK
 • TILRETTELÆGGELSE
  • Når vi sammen har afklaret, hvilke AMU-uddannelser der dækker jeres behov og ønsker, opretter vi et forløb og sender indkaldelse til deltagere. Uddannelsen kan foregå i skolens lokaler, men kan også afvikles i jeres lokaler. Uddannelsens varighed afhænger af beskrivelsen i AMU-målene. Uddannelsen kan tilrettelægge som samlede eller som modulopdelte forløb.

 • ØKONOMI
  • AMU-kurser er som hovedregel gratis for faglærte og ufaglærte. På ganske få kurser kan der være tale om en lille deltagerbetaling pr. deltager pr. dag. Deltagere med videregående uddannelse (over erhvervsskoleniveau) skal betale fuld kursuspris.
 • VEU-GODTGØRELSE
  • Virksomheden kan søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud til deltagere på AMU-kurser, såfremt de får fuld løn under kurset. VEU-godtgørelsen svarer til 100% af højeste dagpengesats for en fuldtidsansat medarbejder. Der kan ikke søges VEU til deltagere med videregående uddannelse. Virksomheden skal søge tilskuddet via www.efteruddannelse.dk. Ansøgningsfristen er fire uger efter sidste undervisningsdag.

Yderligere info

Kontakt

Pia Ranck
Afdelingsleder for efter- og videreuddannelse (EVI), nye uddannelser og FØR EUD aktiviteter

  +45 79 211 272
  +45 23 845 291
Charlotte Bøgebjerg Løvendahl
Kursussekretær

  +45 79 211 290