Kvalitetssikring

Kvalitet på Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Vejle - Horsens

Skolen arbejder systematisk med at sikre kvalitet i uddannelserne. Skolen gennemfører årligt forskellige spørgeskemaundersøgelser og evalueringer, der skal være med at at belyse kvaliteten af uddannelserne på skolen. Skolen gennemfører bl.a. en elevtrivselsundersøgelse, en virksomhedstilfredshedsundersøgelser, undervisningsevalueringer samt flere andre undersøgelser og evalueringer, der skal være med til at belyse kvaliteten af skolens uddannelser.

Du kan læse mere om skolens evalueringer her. Her findes du også skolens seneste elevtrivselsundersøgelse. Skolen udarbejder hvert år en handlingsplan for øget gennemførelse, som beskriver, hvordan skolen arbejder med kvalitet i forhold til reformens fire klare mål. Du kan læse skolens seneste handlingsplan for øget gennemførelse her.

Yderligere info

Kontakt

Pia Ranck
Afdelingsleder for efter- og videreuddannelse (EVI), nye uddannelser og FØR EUD aktiviteter

  +45 79 211 272
  +45 23 845 291
Charlotte Bøgebjerg Løvendahl
Kursussekretær

  +45 79 211 290