Vores pædagogiske tilgang

Vi stræber efter at udvikle pædagogiske metoder, som kan hjælpe vores kursister til at få det størst mulige teoretiske og praktiske udbytte af vores kurser og uddannelser. Vi tilstræber altid, at vores kursister opnår nye kompetencer, som de kan anvende i deres daglige praksis på arbejdspladsen.   

Vi arbejder forskningsbaseret og ud fra det, der giver mening for kursisterne og os. Se mere om vores pædagogiske tilgange nedenfor.

 • INNOVATION
  • Innovation handler om at skabe noget nyt og værdifuldt i praksis. Medarbejderne har mange muligheder for at påvirke nytænkningen i dagligdagen. Vi har derfor fokus på at tilrettelægge undervisning der giver mulighed for at udvikle kursisternes innovationskompetence. Vi arbejder med metoder der inspirerer kursisterne til nye perspektiver på kendte opgaver fra deres daglige arbejde, fx inddragelse af frivillige og pårørende. Hensigten er at skabe værdi for personalet og de personer de kommer i kontakt med via deres arbejde.
 • SIMULATION
  • Simulation er en metode, hvor læring foregår via sprog og praktisk øvelse. Simulation kendetegnes ved faserne, briefing(forberedelse), scenarie (praksisnær handlingsdel) og de-briefing (refleksion).
   Der arbejdes med praktisk færdighedstræning og refleksion, i en praksisnært (og eksemplarisk) situation. Der anvendes teknikker som rollespil og brug af teknologisk udstyr som interaktiv video og simulationsdukker.

   Målet er at styrke kursisternes problemløsning og beslutningstagen, samt kritisk tænkning.
 • DIGITAL LÆRING
  • IT bruges i undervisningen, som et læringsværktøj. både som mål og middel. Det betyder at it både kan være noget, man skal lære om, og noget, man skal lære med. Vi anvender platforme som kursisterne har adgang til både før, under og efter kurset. Det giver mulighed for at styrke den praksisnære undervisning, og øge transfer. Der er muligheder for at bruge e-learning, digitale platforme, og fjernundervisning. Målet er at styrke kendskabet til muligheder indenfor kursistens eget fagområde. Derudover trænes kursisternes kritiske og etiske tilgang til den viden de finder.
 • REFLEKSION
  • For at blive klogere og turde at forandre, så er det at reflekterer nødvendigt Vi har i alle vores pædagogiske – og didaktiske overvejelser et øget fokus på, hvordan vi skaber læringsarenaer, hvor kursisten trænes i refleksion- trænes i at standse op, tænke og mærke efter. Hvad skete der? Hvad kan jeg lære? Er der noget jeg overså? Hvad gik godt? – og hvorfor gjorde det ...

   Refleksion fordrer en mental optagethed af en udfordring eller vanskelighed, dernæst en undersøgelse af og en søgen efter noget, der kan hjælpe til, at man kan overkomme denne udfordring eller vanskelighed.
   En bevidst, omhyggelig og tidskrævende form for tænkning, som er karakteriseret ved en kritisk- konstruktiv spørgende og svarsøgende holdning.

   Refleksion er ”en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden” John Dewey (1933).
 • EVALUERING AF LÆRINGSUDBYTTE/VIS KVALITET
  • Vi tror på, at i forbindelse med uddannelse og læring er evaluering vigtig – af flere grunde. Der er et mål med enhver læreproces og evalueringen et væsentligt element i forbindelse med at sikre og synliggøre at målet er nået. Evaluering kan også bruges i selve læreprocessen, for at sikre at man er på den rette vej og kan samtidig bruges til at justere selve processen.
   Vi arbejder meget målrettet på at udvikle metoder og redskaber til at dokumentere kursistens læringsudbytte eksempelvis feedback metoden, små test, dialog fora m.m.

   På arbejdsmarked uddannelserne er der et ministerielt krav om, at efter endt uddannelse skal kursisten og meget gerne kursistens arbejdsgiver besvarer et tilfredshedsspørgeskema.

   Resultaterne er tilgængelige på www.vis- kvalitet.dk og på skolens hjemmeside under kvalitetssikring.

Yderligere info

Kontakt

Pia Ranck
Afdelingsleder for efter- og videreuddannelse (EVI), nye uddannelser og FØR EUD aktiviteter

  +45 79 211 272
  +45 23 845 291
Charlotte Bøgebjerg Løvendahl
Kursussekretær

  +45 79 211 290