Vi tror på tætte samarbejdsrelationer både lokalt, nationalt og internationalt. Det er med til at udvikle os som efter- og videreuddannelsestilbud og med til at styrke videndeling på tværs af organisationer/medarbejdere. Det er også med til at støtte op om en høj grad af professionel opgaveløsning.   

Vi har igennem de sidste par år arbejdet målrettet med strategisk netværk som en naturlig del af vores arbejde.

Nedenfor nævnes nogle få eksempler på forskellige typer af samarbejder og netværk, som vi indgår i:
• Regionalt samarbejde i Region Syd om "Sammen om velfærd"
• Internationalt samarbejde omkring kursusforløb i Kina                    
• Tværgående udviklingsprojekt i samarbejde med 8 andre social- og sundhedsskoler omkring læringsudbytte i AMU (TUP15)                   
• VEU-Center samarbejder
• Samarbejde med Erhvervsakademi Kolding omkring Akademiuddannelse i "sundhedspraksis"

Yderligere info

Kontakt

Pia Ranck
Afdelingsleder for efter- og videreuddannelse (EVI), nye uddannelser og FØR EUD aktiviteter

  +45 79 211 272
  +45 23 845 291
Charlotte Bøgebjerg Løvendahl
Kursussekretær

  +45 79 211 290