Et godt uddannelsesliv

På Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Vejle - Horsens giver vi dig rammerne til et godt uddannelsesliv.

  På skolen vil du opleve et aktivt og spændende uddannelsesmiljø. Der er en del fællesaktiviteter som foredrag, musikarrangementer med mere. Og på skolens afdelinger er der indrettet studieøer, hvor du for dig selv eller sammen med dine klassekammerater har mulighed for at fordybe dig i bøgerne.

  Undervisningsmiljøet på Social- og Sundhedsskolen er baseret på anerkendelse, tolerance, nysgerrighed, tydelighed og tillid. Du har tilknyttet en kontaktlærer under hele din uddannelse og praktikvejledere, når du er i praktik. Og hvis du har brug for det, har du let kontakt til din uddannelsesvejleder samt uddannelseskonsulenten i den kommune /region, du er ansat i.

  Du vil opleve mange forskellige undervisningsmetoder, der hjælper dig med at lære:

  Der vil både være klasseundervisning, projektarbejde, gruppearbejde, praktiske opgaver (også uden for skolen) og individuelle opgaver.

  På skolens afdelinger bliver der arbejdet meget med mulighederne for at prøve den teori, du lærer, af i praksis. Skolen er blandt andet langt fremme med simulation. I skolens syge- og plejestuer kan du øve dig på dukker, der har puls, blod i årerne og kan tale. Du kan også på uddannelsen til pædagogisk assistent arbejde med avancerede baby-mannequiner.

  Skolen har en sundhedspolitik, og på skemaet er der motion. Der bliver vekslet mellem mange forskellige former for motion, der er lagt an på, at alle skal kunne være med. Det kan eksempelvis være zumba, boldspil som hockey og volleyball, samarbejdslege og spinning.