Projekter

På Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Vejle - Horsens deltager vi aktivt i mange forskellige typer af projekter.

Skolens projekter

Skolen tager initiativ til og del i lokale, kommunale, regionale, nationale, europæiske og internationale projekter. 

  
Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Vejle - Horsens ønsker vi at indgå i faglige projekter, som handler om sundhedsfaglige- og pædagogiske emner. 

Vi er særligt interesseret i at indgå i projekter, der hænger sammen med skolens fire strategiske satsningsområder:  

  • Internationalisering

  • Pædagogik og pædagogisk udvikling

  • IKT og læring

  • Sundhed