Grundforløb 1

Grundforløb 1 er for dig, der kommer direkte fra folkeskolens 9. eller 10. klasse

Grundforløb 1 er første trin i dit sammenhængende uddannelsesforløb til Social- og sundhedshjælper, Social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent. Her får du mulighed for at få afklaret dine ønsker og muligheder om uddannelse samt forberede dig til at tage Grundforløb 2.

 

 • UDDANNELSESSTART OG ANSØGNINGSFRIST

  GF1 starter Januar 2018.

  Vi starter hold i Horsens, Vejle, Fredericia og Kolding.

  Du søger om optagelse på www.optagelse.dk

 • ADGANGSKRAV

  Du kan søge ind på Grundforløb 1, hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse inden for det sidste år. Du kan kun starte på Grundforløb 1 én gang.

  MINDST 02 I BÅDE DANSK OG MATEMATIK

  Du skal have et karaktergennemsnit på mindst 02 i både dansk og matematik for at starte på Grundforløb 1. Hvis du ikke har det, kan du komme til optagelsesprøve.

  Er du i tvivl, om du opfylder adgangskravene til Grundforløb 1?

  Kontakt en vejleder (se her på siden til højre), og vi hjælper dig med at finde ud af det.

 • ØKONOMI

  Du får SU under grundforløbet, hvis du er over 18 år. SU kan søges en måned før uddannelsesstart og først, når du har fået besked om, at du er optaget på grundforløbet.

  SÅDAN SØGER DU SU

  Du søger SU i minSU på www.su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge en NEM-id, som du kan bestille på su.dk. Bestil den i god tid. På den måde er du sikker på, at du kan få din SU til tiden.

  SU-satsen afhænger af din alder og hvor du bor.

 • UNGDOMSKORT

  Som elev på grundforløbet kan du, hvis du mellem 16 og 19 år eller er SU-berettiget, søge om ungdomskort til transport.

  Læs mere på www.ungdomskort.dk.

 • SKOLEDAGEN

  En typisk skoledag starter kl. 8.15 og slutter kl. 15.00.

  Hvornår du skal møde, vil stå på dit skema. Der er i gennemsnit 33-34 lektioner om ugen.

  Arbejdsformen i skoledagen veksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Vi bruger digitale medier, hvor det er relevant.

  Motion og bevægelse er en del af din hverdag på skolen.

 • SPØRG DIN UDDANNELSEVEJLEDER

  På Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens har vi forskellige tilbud om støtte og hjælp under uddannelse. Du kan her se en kort beskrivelse af de forskellige former for støtte og hjælp, vi kan tilbyde dig. Du er også altid velkommen til at kontakte en uddannelsesvejleder for at høre mere om de forskellige tilbud. 

  Uddannelsesvejledere

  Skolens uddannelsesvejledere kan vejlede dig, før du begynder på én af uddannelserne og under dit uddannelsesforløb.

  Uddannelsesvejlederne kan for eksempel hjælpe dig med at lægge en uddannelsesplan og svare på spørgsmål om videre uddannelse. De kan også vejlede dig om, hvilke faglige og personlige kompetencer, der er vigtige for dig for at kunne gennemføre uddannelserne.

  Du er altid velkommen til at kontakte en uddannelsesvejleder ved behov for hjælp eller støtte under uddannelsen. Sammen kan I lægge en plan, så du kommer godt igennem din uddannelse.

  Se uddannelsesvejledernes kontaktdata til højre på siden.

 • SPØRG DIN KONTAKTLÆRER

  Kontaktlærer

  Som elev på Social- og Sundhedsskolen får du tilknyttet en kontaktlærer under uddannelsen. Sammen med din kontaktlærer udarbejder du din individuelle uddannelsesplan for at skabe et overblik over din faglige og personlige udvikling.

  Du kan også tale med din kontaktlærer om de udfordringer, du møder undervejs i uddannelsen. Du får tildelt en kontaktlærer ca. 14 dage inde i dit uddannelsesforløb.

   

 • BRUG FOR EN LÆSEVEJLEDER?

  Brug for en læsevejleder ?

  Har du problemer med at læse eller skrive? Er du ordblind eller langsom læser?  Har du svært ved at overskue og forstå en tekst, du skal læse? Har du svært ved at skrive de opgaver, du bliver stillet?

  Det kan læsevejlederne på Social- og Sundhedsskolen hjælpe dig med.

  Læsevejlederne kan også hjælpe dig med:

  • Hjælpemidler til oplæsning
  • Hjælpemidler til at skrive og stave
  • Teknikker til at forbedre din læseforståelse
  • Studieteknik
  • Lydbøger

  Kontakt en uddannelsesvejleder for at høre mere.

   

 • BRUG FOR EKSTRA STØTTE UNDER DIN DIN UDDANNELSE (SPS)

  Hvis du er ordblind, har psykiske vanskeligheder eller en udviklingsforstyrrelse som fx ADHD, så kan du søge om at få SPS (specialpædagogisk støtte).

  Formålet med støtten er, at du kan tage en uddannelse på lige fod med andre. Der findes forskellige former for støtte. Se mere linket nederst på siden.

  Hvis du vil søge om specialpædagogisk støtte, skal du udfylde en bemyndigelseserklæring. Se mere linket nederst på siden.

  Du skal kunne dokumentere din funktionsnedsættelse. Ordblindetest kan laves på skolen. Bestil tid til ordblindetest hos SPS-koordinator Marlene Troldtoft (se til højre på siden)

  Ved psykiske vanskeligheder kræves lægelig dokumentation fra din egen læge, speciallæge eller sygehus. Diagnosen skal fremgå af dokumentationen. Medbring evt. dette brev til din læge, når du beder om dokumentation for dine psykiske vanskeligheder. -link her

 • TILBUD OM STUDIECAFÉ

  Studiecafé

  Har du behov for hjælp eller støtte til dine hjemmeopgaver, eller har du et fagligt område, du gerne vil forbedre dig på, så er Studiecafeen måske noget for dig? Du kan høre mere om studiecafé hos din underviser eller uddannelsesvejleder.

Kontakt

Uddannelsesvejleder GF 1 & GF2 Vejle. SSH Horsens
Anette Risum
+45 79 211 226 +45 21 486 288
Uddannelsesvejleder GF 1 & GF2 Fredericia og Kolding
Helle Mølgaard Nielsen
+45 79 211 312 +45 40 242 202
Uddannelsesvejleder GF1 & GF2 og SSA Horsens
Stinne Sørensen
+45 79 211 253 +45 40 242 203
SPS-koordinator
Marlene Troldtoft
+45 79 211 246 +45 28 55 21 65