Social- og Sundhedsassistent

Uddannelsen som Social- og sundhedsassistent er for dig, der vil sikre, at borgeren får det bedste forløb i mødet med sundhedsvæsenet – hele vejen igennem. Du får ansvar for både at koordinere og udføre opgaver inden for grundlæggende pleje og rehabilitering af borgeren. Du er alarmklokken, som tidligt observerer ændringer i borgerens mentale og fysiske helbred.

Du lærer og får erfaring med, hvordan du:

• arbejder med borgere med både fysiske og psykiske lidelser
• arbejder med fokus på forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og
  grundlæggende sygepleje
• opnår kompetencer indenfor medicinhåndtering
• arbejder selvstændigt med medicinering
• kommunikerer med, motiverer, vejleder og guider mennesker i svære
  livssituationer
• tager ansvar for opgaver og koordinerer teams og informationer

Fakta om uddannelsen

Uddannelsens varer højst 3 år, 9 måneder og 3 uger og er bygget op af et eller to grundforløb og et hovedforløb.

På hovedforløbet veksler uddannelsen mellem praktik og skole. Du begynder på Grundforløb 1, hvis du kommer lige fra grundskolen.

Du begynder direkte på Grundforløb 2, hvis det er mere end et år siden, du gik ud af folkeskolen og har mindst et års erhvervserfaring eller uddannelse. Det er muligt at tage uddannelsen som EUX Velfærd – dvs. at du samtidig med din uddannelse til social- og sundhedsassistent får fag på gymnasiale niveauer. EUX Velfærd som social- og sundhedsassistent giver dig ligesom andre gymnasiale uddannelser mulighed for at søge videre til videregående uddannelser.

Muligheder for videreuddannelse

Du kan læse videre til for eksempel sygeplejerske, socialrådgiver eller ergo- og fysioterapeut.

Kontakt

Uddannelsesvejleder SSA
Lisbet Sørensen
+45 79 211 344 +45 29 128 039
Uddannelsesvejleder SSH, SSA, PAU i Vejle, SSH Fredericia samt GF2 Fredericia og Vejle
Ulla Sundgaard Reimer
+45 79 211 331 +45 29 128 038
Uddannelsesvejleder GF1 & GF2 og SSA Horsens
Stinne Sørensen
+45 79 211 253 +45 40 242 203