Hovedforløb Assistent

Her kan du se hvordan du søger om uddannelsesaftale. Husk at følge med på regionernes og kommunernes hjemmesider.

Uddannelsen som Social- og sundhedsassistent er for dig, der vil sikre, at borgeren får det bedste forløb i mødet med sundhedsvæsenet – hele vejen igennem. Du får ansvar for både at koordinere og udføre opgaver inden for grundlæggende pleje og rehabilitering af borgeren. Du er alarmklokken, som tidligt observerer ændringer i borgerens mentale og fysiske helbred.

Du lærer og får erfaring med, hvordan du:

• arbejder med borgere med både fysiske og psykiske lidelser
• arbejder med fokus på forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og 
  grundlæggende sygepleje
• opnår kompetencer indenfor medicinhåndtering
• arbejder selvstændigt med medicinering
• kommunikerer med, motiverer, vejleder og guider mennesker i svære 
  livssituationer
• tager ansvar for opgaver og koordinerer teams og informationer

Fakta om uddannelsen

Uddannelsens varer højst 3 år, 9 måneder og 3 uger og er bygget op af et eller to grundforløb og et hovedforløb. 

På hovedforløbet veksler uddannelsen mellem praktik og skole. Du begynder på Grundforløb 1, hvis du kommer lige fra grundskolen. 

Du begynder direkte på Grundforløb 2, hvis det er mere end et år siden, du gik ud af folkeskolen og har mindst et års erhvervserfaring eller uddannelse. Det er muligt at tage uddannelsen som EUX Velfærd – dvs. at du samtidig med din uddannelse til social- og sundhedsassistent får fag på gymnasiale niveauer. EUX Velfærd som social- og sundhedsassistent giver dig ligesom andre gymnasiale uddannelser mulighed for at søge videre til videregående uddannelser.

 

 

 • ANSØGNINGSFRIST OG UDDANNELSESSTART SSA

  Vil du uddannes som social- og sundhedsassistent (SSA) på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, skal du søge en uddannelsesaftale hos Horsens Kommune, Hedensted Kommune, Vejle Kommune, Fredericia Kommune, Kolding Kommune, Region Midt eller Region Syd.

  Du skal søge direkte hos den kommune eller region, som du vil ansættes hos, da det er dem, der ansætter eleverne.

  I 2018 starter der nyt hold i uge 5 for ansøgere fra Grundforløb 2 SSA.

  I 2018 starter der nyt hold i uge 18 for ansøgere med merit (SSH uddannelse)

  Hold oprettes under forudsætning af tilstrækkelig antal elever

  Ansøgningsfrist er 23. november 2017 og besked om optag er senest 18. december 2017.

  For at søge ind på uddannelsen til Social- og sundhedsassistent skal du skal have gennemført Grundforløb 2 SSA eller uddannelsen som Social- og sundhedshjælper med dansk på D niveau og naturfag på E- niveau.

 • FAG PÅ HOVEDFORLØB SSA

  På social- og sundhedsassistent-uddannelsen har du uddannelsesspecifikke fag, grundfag, 3 valgfag og 3 valgfri uddannelsesspecifikke fag. Undervisningen opdelt i temaer af forskellig varighed.

  De uddannelsesspecifikke fag er:

  • Mødet med borgeren og patienten
  • Det sammenhængende borger og patientforløb
  • Kvalitet og udvikling
  • Somatisk sygdom og sygepleje
  • Psykisk sygdom og sygepleje
  • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
  • Farmakologi og medicinhåndtering

  Grundfagene er:

  • Naturfag C-niveau
  • Dansk C-niveau
  • Engelsk D-niveau

  Valgfagene er:

  • Engelsk
  • Tysk
  • Sanser og livskvalitet i menneskers hverdag
  • KRAM i praksis
  • Kommunikation og konflikthåndtering
  • Innovation
  • SOSU viden og færdigheder
  • SOSU i Danmark og andre lande

  De valgfrie uddannelsesspecifikke fag er:

  • SOSU-assistenten som teamleder
  • SOSU-assistentens rolle i forbindelse med indlæggelsesforløbet for borgeren med demens
  • Netværk, samskabelse og forebyggende indsatser med borgere med behov for akut social- psykiatrisk indsats
  • Pleje og samarbejde med patienter og borgere med fysisk og/eller psykisk handicap
  • Sygeplejefaglig fordybelse og faglig udvikling
  • Smertelindring i det paliative forløb
  • SOSU-assistentens opgaver i forhold til livets afslutning

  Arbejdsformen er varieret med klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Vi inddrager digitale medier, hvor det er relevant.

  Motion og bevægelse vil indgå som en naturlig del af den daglige undervisning og tilrettelæggelse, så det understøtter din læring.

 • ØKONOMI PÅ HOVEDFORLØBET

  Når du har en uddannelsesaftale, får du løn under hele hovedforløbet. Det er din arbejdsgiver, som betaler din løn.

  Elevløn er bagudbetalt. Det vil sige, starter du på uddannelsen den 1. august, udbetales din elevløn den sidste bankdag i august.

  Der skelnes mellem elevløn og voksenelevløn. Om du kan få voksenelevløn besluttes af din arbejdsgiver. Alle spørgsmål om løn skal derfor rettes til den uddannelsesansvarlige i den kommune, du ønsker ansættelse i.

  Se mere via linket forneden på siden.

 • TALENTSPOR

  HAR DU VILJE OG MOTIVATION TIL AT YDE EN SÆRLIG INDSATS? 
  KAN DU LIDE AT UDFORDRE DIG SELV?

  Så er talentsporet på social- og sundhedshjælperuddannelsen måske noget for dig. Når du vælger talentsporet, vil du i dele af undervisningen blive udfordret og vurderet på et højere fagligt niveau. På talentsporet har du ét af uddannelsens fag på højere niveau (ekspert niveau):

  • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

  De øvrige fag følger du på samme niveau, som i den ordinære uddannelse. Praktikmålene i uddannelsen er de samme for alle elever. At arbejde på højere niveau – ekspert niveau vil sige, at du øver og træner:

  • At argumentere for dine løsninger på opståede problemer.
  • At bruge allerede opnåede kompetencer i en ny situation.
  • At arbejde med overblik og deltage i innovative processer.
  • At vurdere og begrunde din handlinger.
  • At kommunikere din faglighed.


  HVORDAN VÆLGER JEG TALENTSPORET?

  Du skal vælge talentsporet, når du indgår en uddannelsesaftale med en kommune. Du kan ikke vælge talentsporet til senere i din uddannelse, men du kan godt vælge det fra under din uddannelse. Det vil fremgå af dit uddannelsesbevis, at du har fulgt talentsporet på din uddannelse. 

 • SPØRG DIN UDDANNELSEVEJLEDER

  På Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens har vi forskellige tilbud om støtte og hjælp under uddannelse. Du kan her se en kort beskrivelse af de forskellige former for støtte og hjælp, vi kan tilbyde dig. Du er også altid velkommen til at kontakte en uddannelsesvejleder for at høre mere om de forskellige tilbud. 

  Uddannelsesvejledere

  Skolens uddannelsesvejledere kan vejlede dig, før du begynder på én af uddannelserne og under dit uddannelsesforløb.

  Uddannelsesvejlederne kan for eksempel hjælpe dig med at lægge en uddannelsesplan og svare på spørgsmål om videre uddannelse. De kan også vejlede dig om, hvilke faglige og personlige kompetencer, der er vigtige for dig for at kunne gennemføre uddannelserne.

  Du er altid velkommen til at kontakte en uddannelsesvejleder ved behov for hjælp eller støtte under uddannelsen. Sammen kan I lægge en plan, så du kommer godt igennem din uddannelse.

  Se uddannelsesvejledernes kontaktdata til højre på siden.

 • SPØRG DIN KONTAKTLÆRER

  Kontaktlærer

  Som elev på Social- og Sundhedsskolen får du tilknyttet en kontaktlærer under uddannelsen. Sammen med din kontaktlærer udarbejder du din individuelle uddannelsesplan for at skabe et overblik over din faglige og personlige udvikling.

  Du kan også tale med din kontaktlærer om de udfordringer, du møder undervejs i uddannelsen. Du får tildelt en kontaktlærer ca. 14 dage inde i dit uddannelsesforløb.

   

 • BRUG FOR EN LÆSEVEJLEDER?

  Brug for en læsevejleder ?

  Har du problemer med at læse eller skrive? Er du ordblind eller langsom læser?  Har du svært ved at overskue og forstå en tekst, du skal læse? Har du svært ved at skrive de opgaver, du bliver stillet?

  Det kan læsevejlederne på Social- og Sundhedsskolen hjælpe dig med.

  Læsevejlederne kan også hjælpe dig med:

  • Hjælpemidler til oplæsning
  • Hjælpemidler til at skrive og stave
  • Teknikker til at forbedre din læseforståelse
  • Studieteknik
  • Lydbøger

  Kontakt en uddannelsesvejleder for at høre mere.

   

 • BRUG FOR EKSTRA STØTTE UNDER DIN DIN UDDANNELSE (SPS)

  Hvis du er ordblind, har psykiske vanskeligheder eller en udviklingsforstyrrelse som fx ADHD, så kan du søge om at få SPS (specialpædagogisk støtte).

  Formålet med støtten er, at du kan tage en uddannelse på lige fod med andre. Der findes forskellige former for støtte. Se mere linket nederst på siden.

  Hvis du vil søge om specialpædagogisk støtte, skal du udfylde en bemyndigelseserklæring. Se mere linket nederst på siden.

  Du skal kunne dokumentere din funktionsnedsættelse. Ordblindetest kan laves på skolen. Bestil tid til ordblindetest hos SPS-koordinator Marlene Troldtoft (se til højre på siden)

  Ved psykiske vanskeligheder kræves lægelig dokumentation fra din egen læge, speciallæge eller sygehus. Diagnosen skal fremgå af dokumentationen. Medbring evt. dette brev til din læge, når du beder om dokumentation for dine psykiske vanskeligheder. -link her

 • TILBUD OM STUDIECAFÉ

  Studiecafé

  Har du behov for hjælp eller støtte til dine hjemmeopgaver, eller har du et fagligt område, du gerne vil forbedre dig på, så er Studiecafeen måske noget for dig? Du kan høre mere om studiecafé hos din underviser eller uddannelsesvejleder.

Kontakt

Uddannelsesvejleder SSA
Lisbet Sørensen
+45 79 211 344 +45 29 128 039
SPS-koordinator
Marlene Troldtoft
+45 79 211 246 +45 28 55 21 65