Næste skolestart er 1. august- søg optag fra 26. februar hos kommunerne.

Uddannelsen som Social- og sundhedshjælper er for dig, der vil fremme livskvalitet hos ældre, syge og handicappede. Som Social-og sundhedshjælper støtter og motiverer du den enkelte til at hjælpe sig selv mest muligt og skabe struktur i hverdagen. Digitale hjælpemidler og velfærdsteknologi er en naturlig del af din hverdag, hvor du hjælper borgeren med både personlig pleje og praktiske opgaver. Du kan være den gennemgående person i den enkelte borgers hverdag.

DU LÆRER OG FÅR ERFARING MED:

 • støtter borgeren i at forebygge eller afhjælpe for eksempel usund livsstil og ensomhed gennem omsorg, pleje og vejledning

 • er borgerens hjælp til at finde rundt i det digitale Danmark observerer og videreformidler ændringer i borgerens humør og helbred, så han eller hun kan få den rette hjælp så tidligt i forløbet som muligt

 • bruger velfærdsteknologi (for eksempel robotstøvsugere og vaskerobotter) og digitale hjælpemidler til blandt andre borgere med handicap

 • samarbejder med borgere med demens og deres pårørende

HVAD KAN DU BLIVE?

Når du er færdiguddannet social- og sundhedshjælper, kan du få job på plejehjem og bosteder, i dag- og aktivitetescentre, i hjemmeplejen eller i private vikarbureauer.

Du har også mulighed for at videreuddanne dig til social- og sundhedsassistent. 


 • ANSØGNINGSFRIST OG UDDANNELSESSTART SSH

  Vil du uddannes som social- og sundhedshjælper (SSH) på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, skal du søge en uddannelsesaftale hos Horsens Kommune, Hedensted Kommune, Vejle Kommune, Fredericia Kommune eller Kolding Kommune.

  Du skal søge direkte hos den kommune, som du vil ansættes hos, da det er kommunen, der ansætter eleverne.

  I 2018 starter der nye hold i uge 6 på skolen i Horsens og Fredericia.

  Hold oprettes under forudsætning af tilstrækkelig antal elever. 

  Ansøgningsfristen er d. 23. november 2017, og besked om optag er d. 18 december 2017. 

 • FAG PÅ HOVEDFORLØB SSH

  På social- og sundhedshjælper-uddannelsen har du uddannelsesspecifikke fag og valgfri fag.  

  De uddannelsesspecifikke fag er:

  • Social- og sundhedshjælperens rolle
  • Mødet med borgeren
  • Personlig hjælp, omsorg og pleje
  • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • TALENTSPOR

  HAR DU VILJE OG MOTIVATION TIL AT YDE EN SÆRLIG INDSATS? 
  KAN DU LIDE AT UDFORDRE DIG SELV?

  Så er talentsporet på social- og sundhedshjælperuddannelsen måske noget for dig. Når du vælger talentsporet, vil du i dele af undervisningen blive udfordret og vurderet på et højere fagligt niveau. På talentsporet har du ét af uddannelsens fag på højere niveau (ekspert niveau):

  • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

  De øvrige fag følger du på samme niveau, som i den ordinære uddannelse. Praktikmålene i uddannelsen er de samme for alle elever. At arbejde på højere niveau – ekspert niveau vil sige, at du øver og træner:

  • At argumentere for dine løsninger på opståede problemer.
  • At bruge allerede opnåede kompetencer i en ny situation.
  • At arbejde med overblik og deltage i innovative processer.
  • At vurdere og begrunde din handlinger.
  • At kommunikere din faglighed.


  HVORDAN VÆLGER JEG TALENTSPORET?

  Du skal vælge talentsporet, når du indgår en uddannelsesaftale med en kommune. Du kan ikke vælge talentsporet til senere i din uddannelse, men du kan godt vælge det fra under din uddannelse. Det vil fremgå af dit uddannelsesbevis, at du har fulgt talentsporet på din uddannelse. 

 • ØKONOMI PÅ HOVEDFORLØBET

  Når du har en uddannelsesaftale, får du løn under hele hovedforløbet. Det er din arbejdsgiver, som betaler din løn.

  Elevløn er bagudbetalt. Det vil sige, starter du på uddannelsen den 1. august, udbetales din elevløn den sidste bankdag i august.

  Der skelnes mellem elevløn og voksenelevløn. Om du kan få voksenelevløn besluttes af din arbejdsgiver. Alle spørgsmål om løn skal derfor rettes til den uddannelsesansvarlige i den kommune, du ønsker ansættelse i.

  Se mere via linket forneden på siden.

 • I PRAKTIK UNDER DIN SSH UDDANNELSE

  PRAKTIK

  Du kommer i praktik 2 gange, mens du uddanner dig til social- og sundhedshjælper. Din praktik foregår hos den kommune, du er ansat i. Du kommer til at være i hjemmeplejen og på et plejecenter.

  Din arbejdstid er ca. 37 timer om ugen, og din arbejdstid følger dit praktiksteds arbejdstider.

  Du kan også komme i praktik i udlandet. Så samarbejder vi med den kommune, som du er ansat i, om at lave en praktikaftale for dig. Vi kan tilbyde praktikpladser i en lang række spændende lande. Spørg din uddannelssvejleder for mere information om udenlandspraktik.

 • SPØRG DIN UDDANNELSEVEJLEDER

  På Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens har vi forskellige tilbud om støtte og hjælp under uddannelse. Du kan her se en kort beskrivelse af de forskellige former for støtte og hjælp, vi kan tilbyde dig. Du er også altid velkommen til at kontakte en uddannelsesvejleder for at høre mere om de forskellige tilbud. 

  Uddannelsesvejledere

  Skolens uddannelsesvejledere kan vejlede dig, før du begynder på én af uddannelserne og under dit uddannelsesforløb.

  Uddannelsesvejlederne kan for eksempel hjælpe dig med at lægge en uddannelsesplan og svare på spørgsmål om videre uddannelse. De kan også vejlede dig om, hvilke faglige og personlige kompetencer, der er vigtige for dig for at kunne gennemføre uddannelserne.

  Du er altid velkommen til at kontakte en uddannelsesvejleder ved behov for hjælp eller støtte under uddannelsen. Sammen kan I lægge en plan, så du kommer godt igennem din uddannelse.

  Se uddannelsesvejledernes kontaktdata til højre på siden.

 • SPØRG DIN KONTAKTLÆRER

  Kontaktlærer

  Som elev på Social- og Sundhedsskolen får du tilknyttet en kontaktlærer under uddannelsen. Sammen med din kontaktlærer udarbejder du din individuelle uddannelsesplan for at skabe et overblik over din faglige og personlige udvikling.

  Du kan også tale med din kontaktlærer om de udfordringer, du møder undervejs i uddannelsen. Du får tildelt en kontaktlærer ca. 14 dage inde i dit uddannelsesforløb.

   

 • BRUG FOR EN LÆSEVEJLEDER?

  Brug for en læsevejleder ?

  Har du problemer med at læse eller skrive? Er du ordblind eller langsom læser?  Har du svært ved at overskue og forstå en tekst, du skal læse? Har du svært ved at skrive de opgaver, du bliver stillet?

  Det kan læsevejlederne på Social- og Sundhedsskolen hjælpe dig med.

  Læsevejlederne kan også hjælpe dig med:

  • Hjælpemidler til oplæsning
  • Hjælpemidler til at skrive og stave
  • Teknikker til at forbedre din læseforståelse
  • Studieteknik
  • Lydbøger

  Kontakt en uddannelsesvejleder for at høre mere.

   

 • BRUG FOR EKSTRA STØTTE UNDER DIN DIN UDDANNELSE (SPS)

  Hvis du er ordblind, har psykiske vanskeligheder eller en udviklingsforstyrrelse som fx ADHD, så kan du søge om at få SPS (specialpædagogisk støtte).

  Formålet med støtten er, at du kan tage en uddannelse på lige fod med andre. Der findes forskellige former for støtte. Se mere linket nederst på siden.

  Hvis du vil søge om specialpædagogisk støtte, skal du udfylde en bemyndigelseserklæring. Se mere linket nederst på siden.

  Du skal kunne dokumentere din funktionsnedsættelse. Ordblindetest kan laves på skolen. Bestil tid til ordblindetest hos SPS-koordinator Marlene Troldtoft (se til højre på siden)

  Ved psykiske vanskeligheder kræves lægelig dokumentation fra din egen læge, speciallæge eller sygehus. Diagnosen skal fremgå af dokumentationen. Medbring evt. dette brev til din læge, når du beder om dokumentation for dine psykiske vanskeligheder. -link her

 • TILBUD OM STUDIECAFÉ

  Studiecafé

  Har du behov for hjælp eller støtte til dine hjemmeopgaver, eller har du et fagligt område, du gerne vil forbedre dig på, så er Studiecafeen måske noget for dig? Du kan høre mere om studiecafé hos din underviser eller uddannelsesvejleder.

Kontakt

Uddannelsesvejleder GF 1 & GF2 Vejle. SSH Horsens
Anette Risum
+45 79 211 226 +45 21 486 288
Uddannelsesvejleder SSH, SSA, PAU i Vejle, SSH Fredericia samt GF2 Fredericia og Vejle
Ulla Sundgaard Reimer
+45 79 211 331 +45 29 128 038
SPS-koordinator
Marlene Troldtoft
+45 79 211 246 +45 28 55 21 65