Ansøgning - Grundforløb 2 Social- og sundhedshjælper

Uddannelsesstart: Januar 2020
Vi optager elever på Grundforløb 2 helt frem til uddannelsesstart.

Du søger om optagelse på www.optagelse.dk