Ansøgning - Grundforløb 2 Social og sundhedsassistent

Uddannelsesstart: 10. august 2020
Vi optager elever på Grundforløb 2 helt frem til uddannelsesstart.

Adgangskrav – bestået dansk og matematik på 9. klasse niveau ( G niveau)

Du søger om optagelse på www.optagelse.dk