Ansøgning - Grundforløb 2 Social og sundhedsassistent

Uddannelsesstart: Januar 2020
Vi optager elever på Grundforløb 2 helt frem til uddannelsesstart.

Du søger om optagelse på www.optagelse.dk