Bestyrelse, økonomi og vedtægter - MEDLEMMER

Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme skolens strategiske virke med deres erfaring og faglige indsigt i uddannelse og arbejdsmarkedets behov for uddannelserne.

Bestyrelsesformand

Jacob Bjerregaard
Udpeget af Fredericia Kommune.Næstformand
Lone Dybdal, udpeget af FOA.

Bestyrelsesmedlemmer
Dan Skjerning
Udpeget af Vejle Kommune og Kolding Kommune i forening.

Jakob Bille
Udpeget af Horsens Kommune og Hedensted Kommune i forening.

Lone Rasmussen
Udpeget af FOA.

Jane Lønbæk
Udpeget af FOA.

Erik Vinter
Udpeget af Region Midtjylland og Region Syddanmark i forening.

Poul Erik Madsen
Selvsupplerende medlem.

Anne Mette Lund
Selvsupplerende medlem.

Claus Bull
Medarbejderrepræsentant SOSU FVH med stemmeret.

Berit Staal
Medarbejderrepræsentant SOSU FVH uden stemmeret.

Sebastian Westermann Petersen
Midlertidig elevrepræsentant uden stemmeret

Kamilla Nielsen
Elevrepræsentant med stemmeret.