Bestyrelse, økonomi og vedtægter - MEDLEMMER

Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme skolens strategiske virke med deres erfaring og faglige indsigt i uddannelse og arbejdsmarkedets behov for uddannelserne.

Bestyrelsesformand

Jacob Bjerregaard
Udpeget af Fredericia Kommune.


Næstformand
Lone Dybdal
Udpeget af FOA.

Bestyrelsesmedlemmer
Dan Skjerning
Udpeget af Vejle Kommune og Kolding Kommune i forening.

Jakob Bille
Udpeget af Horsens Kommune og Hedensted Kommune i forening.

Lone Rasmussen
Udpeget af FOA.

Jane Lønbæk
Udpeget af FOA.

Erik Vinter
Udpeget af Region Midtjylland og Region Syddanmark i forening.

Jens Mejer Pedersen
Selvsupplerende medlem.

Anne Mette Lund
Selvsupplerende medlem.

Claus Bull
Medarbejderrepræsentant SOSU FVH med stemmeret.

Berit Staal
Medarbejderrepræsentant SOSU FVH uden stemmeret.

Jane Andresen
Elevrepræsentant med stemmeret.