Bestyrelse, økonomi og vedtægter - MEDLEMMER

Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme skolens strategiske virke med deres erfaring og faglige indsigt i uddannelse og arbejdsmarkedets behov for uddannelserne.


Bestyrelsesformand

Vakant


Næstformand
Lone Dybdal

Udpeget af FOA.


Bestyrelsesmedlemmer

Lars Ejby
Udpeget af Fredericia Kommune.


Dan Skjerning

Udpeget af Vejle Kommune og Kolding Kommune i forening.


Jakob Bille

Udpeget af Horsens Kommune og Hedensted Kommune i forening.


Lone Rasmussen

Udpeget af FOA.


Jane Lønbæk

Udpeget af FOA.


Erik Vinter

Udpeget af Region Midtjylland og Region Syddanmark i forening.


Jens Mejer Pedersen

Selvsupplerende medlem.


Anne Mette Lund

Selvsupplerende medlem.


Claus Bull

Medarbejderrepræsentant SOSU FVH med stemmeret.


Berit Staal

Medarbejderrepræsentant SOSU FVH uden stemmeret.


Jane Andresen

Elevrepræsentant med stemmeret.