Efter- og videreuddannelser - Arbejdsmarkedsuddannelser - Kursister - INSPIRATION

Herunder kan du læse om nogle af vores mest efterspurgte kurser:

Arbejdsmiljø i SOSU - Etik og adfærd
Hospicemetoder
Medicinadministration
Medvirken ved lægemiddelbrug
Patienter med demens
Praktikvejleder, ajourføring
Rehabilitering som arbejdsform
Tidlig opsporing
Vejledning i forflytning
Uhensigtsmæssig adfærd