Efter- og videreuddannelser - Arbejdsmarkedsuddannelser - Ledere - AKTUELT UDBUD OG FAKTAARK

Vi tilbyder en bred vifte af AMU-uddannelser. Find inspiration i vores kursuskalender og se beskrivelse af de mest populære uddannelser i faktaarkene.

Kursuskalender andet halvår 2019
Se eksempler på faktaark herunder:
Arbejdsmiljø i SOSU - Etik og adfærd
Hospicemetoder
Medicinadministration
Medvirken ved lægemiddelbrug
Patienter med demens
Praktikvejleder, ajourføring
Rehabilitering som arbejdsform
Tidlig opsporing
Vejledning i forflytning
Uhensigtsmæssig adfærd