Efter- og videreuddannelser - Arbejdsmarkedsuddannelser - Ledere - ØKONOMI

AMU-kurser er som hovedregel gratis for faglærte og ufaglærte. På ganske få kurser kan der være tale om en lille deltagerbetaling pr. deltager pr. dag. Deltagere med videregående uddannelse (over erhvervsskoleniveau) skal betale fuld kursuspris.