Efter- og videreuddannelser - Arbejdsmarkedsuddannelser - Ledere - KURSUSBEVIS

Underviseren vurderer løbende i undervisningstiden, om kursisten opnår kursets AMU-mål. Når kurset er slut, udleveres der kursusbevis til de deltagere, der opfylder kursusmålene. Hvis en deltager ikke opfylder målene, kan der udleveres deltagerbevis.