Efter- og videreuddannelser - Arbejdsmarkedsuddannelser - Ledere - TILRETTELÆGGELSE

Når vi sammen har afklaret, hvilke AMU-uddannelser der dækker jeres behov og ønsker, opretter vi et forløb og sender indkaldelse til deltagere. Uddannelsen kan foregå i skolens lokaler, men kan også afvikles i jeres lokaler. Uddannelsens varighed afhænger af beskrivelsen i AMU-målene. Uddannelsen kan tilrettelægge som samlede eller som modulopdelte forløb.