Efter- og videreuddannelser - Arbejdsmarkedsuddannelser - Ledere - VEU-GODTGØRELSE

Virksomheden kan søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud til deltagere på AMU-kurser, såfremt de får fuld løn under kurset. VEU-godtgørelsen svarer til 100% af højeste dagpengesats for en fuldtidsansat medarbejder. Der kan ikke søges VEU til deltagere med videregående uddannelse. Virksomheden skal søge tilskuddet via www.efteruddannelse.dk. Ansøgningsfristen er fire uger efter sidste undervisningsdag.