Efter- og videreuddannelser - Pædagogisk tilgang - EVALUERING AF LÆRINGSUDBYTTE/VIS KVALITET

Vi tror på, at i forbindelse med uddannelse og læring er evaluering vigtig – af flere grunde. Der er et mål med enhver læreproces og evalueringen et væsentligt element i forbindelse med at sikre og synliggøre at målet er nået. Evaluering kan også bruges i selve læreprocessen, for at sikre at man er på den rette vej og kan samtidig bruges til at justere selve processen.
Vi arbejder meget målrettet på at udvikle metoder og redskaber til at dokumentere kursistens læringsudbytte eksempelvis feedback metoden, små test, dialog fora m.m.

På arbejdsmarked uddannelserne er der et ministerielt krav om, at efter endt uddannelse skal kursisten og meget gerne kursistens arbejdsgiver besvarer et tilfredshedsspørgeskema.

Resultaterne er tilgængelige på www.vis- kvalitet.dk og på skolens hjemmeside under kvalitetssikring.