Efter- og videreuddannelser - Pædagogisk tilgang - INNOVATION

Innovation handler om at skabe noget nyt og værdifuldt i praksis. Medarbejderne har mange muligheder for at påvirke nytænkningen i dagligdagen. Vi har derfor fokus på at tilrettelægge undervisning der giver mulighed for at udvikle kursisternes innovationskompetence. Vi arbejder med metoder der inspirerer kursisterne til nye perspektiver på kendte opgaver fra deres daglige arbejde, fx inddragelse af frivillige og pårørende. Hensigten er at skabe værdi for personalet og de personer de kommer i kontakt med via deres arbejde.