Efter- og videreuddannelser - Ydelser - PÆDAGOGIK

Vi arbejder ud fra skolens læringssyn og didaktiske grundlag. Vi ønsker, at der skabes mulighed for sammenhæng mellem teori og praksis i læringssituationerne og der tages afsæt i og gives mulighed for, at kursisterne oplever, at deres erhvervsfaglige kompetencer udvikles. 

Vi tilstræber, at kursisterne oplever et meningsgivende uddannelsesforløb.

Vi arbejder kontinuerligt med at afprøve, evaluere og udvikle nye pædagogiske metoder, som kan være værdiskabende for kursisternes læring og læringsudbytte.