Efter- og videreuddannelser - Ydelser - REFLEKSION

For at blive klogere og turde at forandre, så er det at reflekterer nødvendigt Vi har i alle vores pædagogiske – og didaktiske overvejelser et øget fokus på, hvordan vi skaber læringsarenaer, hvor kursisten trænes i refleksion- trænes i at standse op, tænke og mærke efter. Hvad skete der? Hvad kan jeg lære? Er der noget jeg overså? Hvad gik godt? – og hvorfor gjorde det ...

Refleksion fordrer en mental optagethed af en udfordring eller vanskelighed, dernæst en undersøgelse af og en søgen efter noget, der kan hjælpe til, at man kan overkomme denne udfordring eller vanskelighed. En bevidst, omhyggelig og tidskrævende form for tænkning, som er karakteriseret ved en kritisk- konstruktiv spørgende og svarsøgende holdning.

Refleksion er ”en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden” John Dewey (1933).