Efter- og videreuddannelser - Ydelser - SIMULATION

Simulation er en metode, hvor læring foregår via sprog og praktisk øvelse. Simulation kendetegnes ved faserne, briefing(forberedelse), scenarie (praksisnær handlingsdel) og de-briefing (refleksion). Der arbejdes med praktisk færdighedstræning og refleksion, i en praksisnært (og eksemplarisk) situation. Der anvendes teknikker som rollespil og brug af teknologisk udstyr som interaktiv video og simulationsdukker.

Målet er at styrke kursisternes problemløsning og beslutningstagen, samt kritisk tænkning.