Efter- og videreuddannelser - Ydelser - DIGITAL LÆRING

IT bruges i undervisningen, som et læringsværktøj. både som mål og middel. Det betyder at it både kan være noget, man skal lære om, og noget, man skal lære med. Vi anvender platforme som kursisterne har adgang til både før, under og efter kurset. Det giver mulighed for at styrke den praksisnære undervisning, og øge transfer. Der er muligheder for at bruge e-learning, digitale platforme, og fjernundervisning. Målet er at styrke kendskabet til muligheder indenfor kursistens eget fagområde.

Derudover trænes kursisternes kritiske og etiske tilgang til den viden de finder.