Efter- og videreuddannelser - Ydelser - TRANSFER

Transfer handler om, at man bringer det i spil, som man lærer. Det gode kompetenceforløb begynder før uddannelsen, fortsætter i undervisningen og videreføres på arbejdspladsen, når man begynder at anvende det, man har lært.

Transfer styrkes bl.a., når der er sammenhæng mellem det, der sker på kurset, og det, der sker på arbejdspladsen. Det fremmer transfer, når kursisten ved, hvad han eller hun skal blive bedre til. Ligeledes støttes transfer, når det, der sker i undervisningen, knytter sig til den enkeltes praksis.

Vi er opmærksomme på at tilrettelægge undervisning, der har fokus på før, under og efter uddannelse, således at kursisten støttes i at anvende det lærte i egen praksis.