GF2 med EUX - FAG PÅ UDDANNELSEN

På EUX uddannelsens Grundforløb 2 har du uddannelsesspecifikke fag og gymnasiale fag. Undervisningen opdelt i temaer. Vi tager udgangspunkt i erhvervsfaglige problemstillinger og sørger hele tiden for at koble det til praktiske eksempler inden for social- og sundhedsområdet.

Temaer på uddannelsen:
• Den gode arbejdsplads
• Mødet med sundhedsvæsenet
• Mødet med borgere med kredsløb- og åndedrætslidelser
• Mødet med borgere med diabetes
• Mødet med borgere med demens

De gymnasiale fag er:
• Matematik C
• Kemi C
• Fysik C

Arbejdsformen er varieret med klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Vi inddrager digitale medier, hvor det er relevant.
Motion og bevægelse er en del af hverdagen.