GF2 - PAU - NYTTIGE DOKUMENTER OG LINKS

Fælles for alle elever:
Retningslinjer for opgaveskrivning
Generel information
Klagevejledning
Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse
Studie- og ordensregler

Særligt for Grundforløb 2
Lokal undervisningsplan (LUP) GF2 PAU
Ramme for grundforløbsprøve
Ramme for prøve i grundfag
Uddannelsesbekendtgørelser

Skoleplan