GF2 - SSA - NYTTIGE DOKUMENTER OG LINKS

Fælles for alle elever:

LUP generel information

Klagevejledning

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse

Retningslinjer for opgaveskrivning

Studie- og ordensregler


Særligt for Grundforløb 2

Lokal undervisningsplan (LUP) GF2 SSH, GF2 SSA, GF2 SSA EUX

Ramme for grundforløbsprøve

Ramme for prøve i grundfag

Uddannelsesbekendtgørelser


Skoleplaner