GF2 - SSA - NYTTIGE DOKUMENTER OG LINKS

Dokumenter, vejledninger og lovstof til brug på grundforløbet

Fælles for alle elever:
Retningslinjer for opgaveskrivning
LUP generel information august 2018
Klagevejledning SOSU FVH august 2018
Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse august 2018
Studie- og ordensregler

Særligt for Grundforløb 2

Lokal undervisningsplan (LUP) GF2 SSH, GF2 SSA, GF2 SSA EUX august 2019

Ramme for grundforløbsprøve august 2019
Ramme for prøve i grundfag august 2019
Den digitale uddannelsesbog august 2019

Turnusplaner
Se turnusplaner under praktiksamarbejdet - fanen Turnusplaner - klik her

Love og bekendtgørelser:
Link til PASS >