GF2 - SSH - NYTTIGE DOKUMENTER OG LINKS

Dokumenter, vejledninger og lovstof til brug på grundforløbet

Fælles for alle elever:
Retningslinjer for opgaveskrivning
LUP generel information august 2018
Klagevejledning SOSU FVH august 2018
Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse august 2018
Studie- og ordensregler

Særligt for Grundforløb 2
Lokal undervisningsplan (LUP) GF2 SSH, GF2 SSA, GF2 SSA EUX august 2019 
Lokal undervisningsplan (LUP) GF2 SSH, GF2 SSA, GF2 SSA EUX januar 2020 
Ramme for grundforløbsprøve august 2019
Ramme for grundfagsprøve august 2019
Den digitale uddannelsesbog august 2019

Turnusplaner
Se turnusplaner under praktiksamarbejdet - fanen Turnusplaner - klik her

Love og bekendtgørelser:
Link til PASS >