GF2 - SSH - NYTTIGE DOKUMENTER OG LINKS

Fælles for alle elever:
Retningslinjer for opgaveskrivning
Generel information
Klagevejledning
Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse
Studie- og ordensregler

Særligt for Grundforløb 2
Lokal undervisningsplan (LUP) GF2 SSH, GF2 SSA, GF2 SSA EUX
Ramme for grundforløbsprøve
Ramme for grundfagsprøve
Uddannelsesbekendtgørelser

Skoleplaner