Gode historier Tidligere Historier

Vi har mange gode samarbejdspartnere som efterspørger vores kurser og speciel designede forløb. Her på siden kan du læse om nogle af disse forløb.

                   Gode historier

Implementering af nyt medicinkompetencekort


Der er blevet udviklet en ny version af medicinkompetencekortet. Formålet med Medicinkompetencekortet er at sikre kontinuitet og tydeliggørelse af krav i faget ”Farmakologi og medicinhåndtering”.


Medicinkompetencekortet skal understøtte elevernes læring, øge elevernes overblik over og forståelse af medicinhåndtering, samt styrke elevernes mulighed for at udvikle kompetencer som autoriseret social- og sundhedsassistent. Medicinkompetencekortet er elevernes arbejdsredskab på tværs af skole og praktik, og indeholder udover selve medicinkompetencekortet også opgaver, som eleverne skal lave i praktikperioderne samt indhold i skoleperioderne.

Det nye medicinkompetencekort skal anvendes på alle hold og optag opstartet efter d. 1. januar 2018. For hold og optag startet i 2017 anvendes det gamle medicinkompetencekort. Begge versioner findes på skolens hjemmeside her under Medicinkompetencekort
Læs mere
Kurser fra 2018

Folk der snakker på et af kurserne

Mere viden styrker kvaliteten i arbejdet med demens


”Jeg kommer jo til at udføre mit arbejde meget mere kvalificeret” siger en af de studerende på demens-modulet på Akademiuddannelsen Sundhedspraksis, når adspurgt til, hvorfor hun er i gang med demens-modulet. Deltagerne på kurset arbejder alle med demens i hverdagen, men demens-modulet skal give dem en faglig ballast til at styrke demens-indsatsen i Fredericia kommune. 13 kursister fra Fredericia kommune har lige gennemført demensmodulet på Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens.


Læs mere