GF1 + GF2 - BRUG FOR EKSTRA STØTTE UNDER DIN UDDANNELSE (SPS)

Hvis du er ordblind, har psykiske vanskeligheder eller en udviklingsforstyrrelse som fx ADHD, så kan du søge om at få SPS (specialpædagogisk støtte).

Formålet med støtten er, at du kan tage en uddannelse på lige fod med andre. Der findes forskellige former for støtte.

Hvis du vil søge om specialpædagogisk støtte, skal du udfylde en bemyndigelseserklæring. Du skal kunne dokumentere din funktionsnedsættelse. Ordblindetest kan laves på skolen.

Ved psykiske vanskeligheder kræves lægelig dokumentation fra din egen læge, speciallæge eller sygehus. Diagnosen skal fremgå af dokumentationen. Medbring evt. Brev til læge vedr. SPS, når du beder om dokumentation for dine psykiske vanskeligheder.

SPS på ungdomsuddannelse (Undervisningsministeriet)
Hvad kan du få støtte til?
Bemyndigelseserklæring
Brev til læge vedr. SPS