GF1 - FAG PÅ UDDANNELSEN

På Grundforløb 1 EUD har du erhvervsfag og grundfag.

Erhvervsfagene er inddelt i temaerne:
• Erhvervsintroduktion
• Kommunikation og samarbejde
• Det sunde menneske
• Det gode arbejdsliv
• Innovationsprojekt

Grundfag EUD:
Dansk – niveauet afhænger af om du kommer med 9./10. klasse
Engelsk - niveauet afhænger af om du kommer med 9./10. klasse

Arbejdsformen er varieret med klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Vi inddrager digitale medier, hvor det er relevant.