GF1 med EUX - FAG PÅ UDDANNELSEN

På EUX uddannelsens Grundforløb 1 har du erhvervsfag og gymnasiale fag

Erhvervsfagene er inddelt i temaerne:
• Erhvervsintroduktion
• Kommunikation og samarbejde
• Det sunde menneske
• Det gode arbejdsliv
• Innovationsprojekt


De gymnasiale fag er:
• Dansk C
• Engelsk C
• Samfundsfag C

Arbejdsformen er varieret med klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Vi inddrager digitale medier, hvor det er relevant.