Hovedforløb SSH - ANSØGNINGSFRIST OG UDDANNELSESSTART

Vil du uddanne dig til social- og sundhedshjælper på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, skal du søge en elevstilling hos Horsens Kommune, Hedensted Kommune, Vejle Kommune, Fredericia Kommune eller Kolding Kommune.

Du skal søge direkte hos den kommune, som du vil ansættes hos, da det er dem, der ansætter eleverne.

For at søge ind på uddannelsen til social- og sundhedshjælper skal du være i gang med eller have gennemført Grundforløb 2 social- og sundhedshjælper eller Grundforløb 2 social- og sundhedsassistent med dansk på D-niveau og naturfag på E-niveau. 

Hold oprettes under forudsætning af tilstrækkelig antal elever. Der kan undtagelsesvis i uddannelsen forekomme flytning af skoleperioder til en anden af skolens afdelinger, end den uddannelsen er startet op på.

For ansøgning til denne opstart er vilkårene:

- Link til ansøgninger tilgængelige 5. september 2022

- Ansøgningsfrist den 26. september 2022.

- Besked om optag/ikke optag den 28. oktober 2022.

- Uddannelsesstart den 17. januar 2023.


Herunder finder du links til kommunernes ansøgninger

Link til Horsens Kommune
Link til Hedensted Kommune
Link til Vejle Kommune
Link til Fredericia Kommune
Link til Kolding Kommune