Hovedforløb SSH - ANSØGNINGSFRIST OG UDDANNELSESSTART

Vil du uddanne dig til social- og sundhedshjælper på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, skal du søge en elevstilling hos Horsens Kommune, Hedensted Kommune, Vejle Kommune, Fredericia Kommune eller Kolding Kommune.

Du skal søge direkte hos den kommune, som du vil ansættes hos, da det er dem, der ansætter eleverne.

For at søge ind på uddannelsen til social- og sundhedshjælper skal du være i gang med eller  have gennemført Grundforløb 2 social- og sundhedshjælper eller Grundforløb 2 social- og sundhedsassistent med dansk på D-niveau og naturfag på E-niveau.

Hold oprettes under forudsætning af tilstrækkelig antal elever. Der kan undtagelsesvis i uddannelsen forekomme flytning af skoleperioder til en anden af skolens afdelinger, end den uddannelsen er startet op på.

For ansøgning til denne opstart er vilkårene:

- Ansøgningsfrist mandag den 21. marts 2022.

- Besked om optag/ikke optag omsdag den 27. april 2022.

- Uddannelsesstart mandag den 1. august 2022.

- Link til ansøgninger tilgængelige mandag den 28. februar 2022


Horsens Kommune- Link til ansøgning

Hedensted Kommune - Link til ansøgning

Vejle Kommune - Link til ansøgning

Fredericia Kommune - Link til Jobannoncen

Fredericia Kommune - Link til ansøgning

Kolding Kommune - Link til Jobannoncen

Kolding Kommune - Link til ansøgning