Hovedforløb hjælper - FAG PÅ HOVEDFORLØB

De uddannelsesspecifikke fag er:
• Social- og sundhedshjælperens rolle
• Mødet med borgeren
• Personlig hjælp, omsorg og pleje
• Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Valgfrie uddannelsesspecifikke fag:
• Samarbejde med borgeren med demens og pårørende
• Kost og motion til udsatte grupper
• Livskvalitet og forebyggelse af ensomhed
• Mødet med borgeren med psykisk sygdom
• SOSU-hjælperens opgaver i det palliative forløb
• Velfærdsteknologi og opgaver omkring telemedicin

Valgfag:
• Sanser og livskvalitet i menneskers hverdag
• KRAM i praksis
• Kommunikation og konflikthåndtering
• Innovation
• SOSU viden og færdigheder (skills)
• SOSU i Danmark og andre lande
• Tysk
• Engelsk