Hovedforløb SSH - NYTTIGE LINKS OG DOKUMENTER

Fælles for alle elever

Retningslinjer for opgaveskrivning
Generel information
Klagevejledning
Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse august 2020
Studie- og ordensregler

Særligt for social- og sundhedshjælperelever

Litteraturliste SSH
Skole- og oplæringsplaner  

Uddannelsesbekendtgørelser
Uddannelsesordninger

Lokal undervisningsplan (LUP) for elever påbegyndt SSH-uddannelsen i august 2021 eller derefter:
LUP SSH - august 2021

Lokal undervisningsplan (LUP) for elever påbegyndt SSH-uddannelsen før august 2021:
LUP SSH - februar 2021
LUP SSH - august 2020

For elever opstartet i august 2020 eller derefter:
Ramme for grundfagsprøve
Ramme for prøve i uddannelsesspecifikt fag
Ramme for afsluttende prøve