Hovedforløb Social- og sundhedshjælper - NYTTIGE LINKS

Fælles for alle elever:
Retningslinjer for opgaveskrivning
LUP generel information august 2018
Klagevejledning SOSU FVH august 2018
Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse oktober 2017
Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse august 2018
Studie- og ordensregler 

Særligt for Social- og sundhedshjælpere:
SSH UDDANNELSESBOG AUGUST 2018   
Lokale undervisningplan (LUP) SSH - januar 2020 
Lokal undervisningsplan (LUP) SSH - august 2019 
LUP SSH januar 2019 
LUP SSH august 2018 
LUP SSH januar 2018 


Litteratur
Litteraturliste SSH  

Praktik
Vejledende praktikerklæring SSH 
Afsluttende praktikerklaering SSH 
Hjælpeskema SOSU praktikerklæring trin 1 

Rammer for prøve SSH
Ramme for prøve i grundfag august 2018 
Ramme for prøve i grundfag januar 2018 
Ramme for prøve i grundfag januar 2017 
Ramme for afsluttende prøve SSH januar 2017 
Ramme for afsluttende prøve SSH august 2018 
Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSH januar 2017 
Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSH august 2018 

Uddannelsesordninger SSH
Uddannelsesordning SSH 01012017 

Turnusplaner
Se turnusplaner under praktiksamarbejdet - fanen Turnusplaner - klik her

Dimission
Dimission SSH 2019 
Dimission SSH 2020 


Love og bekendtgørelser:
Link til PASS >

Link til Fag og Valgfag
Fag og Valgfag >