Hovedforløb med EUX - ANSØGNINGSFRIST OG UDDANNELSESSTART

Orientering om holdopstart og datoer for optag i 2020 kommer i løbet af juni 2019.

Vil du uddannes i EUX Velfærd hovedforløb på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, skal du søge en uddannelsesaftale hos Horsens Kommune, Hedensted Kommune, Vejle Kommune, Fredericia Kommune, Kolding Kommune, Region Midt eller Region Syd.

Du skal søge direkte hos den kommune eller region, som du vil ansættes hos, da det er dem, der ansætter eleverne.

Hold oprettes under forudsætning af tilstrækkelig antal elever.

For ansøgning til opstart i 2020 er vilkårene:  Alle jobopslag til elevstillingerne er at finde på kommunernes og regionernes egne hjemmesider. Vi linker til kommunernes og regionernes sider (se nedenfor). Det er kommunerne og regionerne der er ansættende myndighed.

For at søge ind på uddannelsen til EUX Velfærd hovedforløb skal du skal have gennemført Grundforløb 2 EUX Velfærd. Du skal have bestået alle C-niveau grundfag fra grundforløbet. Derudover skal førstehjælp og brandbekæmpelse også være bestået.

Horsens Kommune- Link til ansøgning

Hedensted Kommune - link til ansøgning

Vejle Kommune - link til ansøgning

Fredericia Kommune - link til ansøgning

Kolding Kommune - link til ansøgning

Region Midt - link til ansøgning

Region Syd - link til ansøgning