Hovedforløb med EUX - ANSØGNINGSFRIST OG UDDANNELSESSTART

Vil du uddannes i EUX Velfærd hovedforløb på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, skal du søge en uddannelsesaftale hos Horsens Kommune, Hedensted Kommune, Vejle Kommune, Fredericia Kommune eller Kolding Kommune.

Du skal søge direkte hos den kommune, som du vil ansættes hos, da det er dem, der ansætter eleverne.
Hold oprettes under forudsætning af tilstrækkelig antal elever.
For ansøgning til opstart i 2022 er vilkårene:  Alle jobopslag til elevstillingerne er at finde på kommunernes egne hjemmesider. Vi linker til kommunernes sider (se nedenfor). Det er kommunerne, der er ansættende myndighed.

For at søge ind på uddannelsen til EUX Velfærd hovedforløb skal du skal have gennemført Grundforløb 2 EUX Velfærd. Du skal have bestået alle C-niveau grundfag fra grundforløbet. Derudover skal førstehjælp og brandbekæmpelse også være bestået.

Link til ansøgninger, overskredet
Ansøgningsfrist, overskredet
Besked til ansøger optaget/ikke optaget, overskredet
Uddannelsesstart - næste optag august 2022

Horsens Kommune- Link til ansøgning
Hedensted Kommune - link til ansøgning
Vejle Kommune - link til ansøgning
Fredericia Kommune - link til ansøgning
Kolding Kommune - link til ansøgning