Hovedforløb med EUX - NYTTIGE DOKUMENTER OG LINKS

Fælles for alle elever:
Retningslinjer for opgaveskrivning
LUP generel information august 2018
Klagevejledning SOSU FVH august 2018
Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse oktober 2017
Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse august 2018
Studie- og ordensregler


Særligt for Hovedforløb EUX Velfærd:

Lokal undervisningsplan (LUP) SSA EUX august 2019

Lokal undervisningsplan (LUP) SSA EUX august 2018

Lokal undervisningsplan (LUP) SSA EUX august 2017

SSA EUX UDDANNELSESBOG 2018
SSA eux udd bog version 2017
Medicinkompetencekort gældende fra 1. januar 2018
Medicinkompetencekort  før januar 2018
Personlig sundhedsprofil
Refleksionmodel til Uddannelsesbogen
Refleksionsmodel vejledning

Opgave - det tværsektorielle samarbejde


Litteratur
Litteraturliste SSA EUX

Praktik
Læringspraktik skoleperiode 1 SSA EUX 
Læringspraktik skoleperiode 2 SSA EUX
Læringspraktik skoleperiode 3 SSA EUX 

Ramme for prøver
Ramme for prøve farmakologi og medicinhåndtering 2018
Ramme for prøve i grundfag januar 2017
Ramme for afsluttende prøve SSA januar 2017

Uddannelsesordninger
Uddannelsesordning SSA juli 2017
Uddannelsesordning SSA august 2018

Turnusplaner
Se turnusplaner under praktiksamarbejdet - fanen Turnusplaner - klik her

Love og bekendtgørelser:
Link til PASS >Lokal undervisningsplan (LUP) SSA EUX august 2017