Hovedforløb med EUX - NYTTIGE DOKUMENTER OG LINKS

Fælles for alle elever:

Retningslinjer for opgaveskrivning

Generel information

Klagevejledning

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse gældende for hold opstartet i august 2020

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse gældende for hold opstartet før august 2020

Studie- og ordensregler

Særligt for elever på EUX Velfærd - social- og sundhedsassistent:

Uddannelsesbekendtgørelser

Uddannelsesordninger

Lokal undervisningsplan (LUP) SSA EUX 2021

Lokal undervisningsplan (LUP) SSA EUX 2020

Lokal undervisningsplan (LUP) SSA EUX 2019

Lokal undervisningsplan (LUP) SSA EUX 2018

Litteratur:

Litteraturliste SSA EUX

Praktik:

Medicinkompetencekort - gældende efter 1. januar 2018
Medicinkompetencekort - gældende før 1. januar 2018
Personlig sundhedsprofil
Refleksionmodel til uddannelsesbogen
Refleksionsmodel vejledning

Rammer for prøver EUX Velfærd:
Ramme for prøve farmakologi og medicinhåndtering 2018

Skole- og praktikplaner