Hovedforløb med EUX - NYTTIGE DOKUMENTER OG LINKS

Fælles for alle elever
Retningslinjer for opgaveskrivning
Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse gældende for hold opstartet i august 2020
Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse gældende for hold opstartet før august 2020

Brug af ChatGPT eller lignende ved prøver er ikke tilladt

Lokale undervisningsplaner (LUP)
Lokal undervisningsplan (LUP) SSA EUX Velfærd - gældende for elever med opstart i august 2022 og derefter
Lokal undervisningsplan (LUP) SSA EUX Velfærd - gældende for elever med opstart i august 2021 og derefter
Lokal undervisningsplan (LUP) SSA EUX Velfærd - gældende for elever med opstart tidligere end august 2021

Særligt gældende på EUX Velfærd - social- og sundhedsassistentuddannelsen
Uddannelsesbekendtgørelser
Uddannelsesordninger
Litteraturliste - SSA EUX
Skole- og oplæringsplaner  

Særligt under oplæringsperioderne
Medicinkompetencekort - gældende efter 1. januar 2018  
Medicinkompetencekort - gældende før 1. januar 2018
Personlig sundhedsprofil  
Refleksionmodel til uddannelsesbogen  
Refleksionsmodel vejledning

Prøverammer og -vejledning
Prøverammer og -vejledning - grundfag
Prøverammer og -vejledning - uddannelsesspecifikt fag - farmakologi og medicinhåndtering
Prøverammer og -vejledning - afsluttende