Hovedforløb med EUX - NYTTIGE DOKUMENTER OG LINKS

Fælles for alle elever:
Retningslinjer for opgaveskrivning
Klagevejledning
Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse gældende for hold opstartet i august 2020
Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse gældende for hold opstartet før august 2020

Særligt for elever på EUX Velfærd - social- og sundhedsassistentuddannelsen:
Uddannelsesbekendtgørelser
Uddannelsesordninger
Lokal undervisningsplan (LUP) SSA EUX Velfærd - gældende for elever med opstart i august 2022 og derefter
Lokal undervisningsplan (LUP) SSA EUX Velfærd - gældende for elever med opstart i august 2021 og derefter
Lokal undervisningsplan (LUP) SSA EUX Velfærd - gældende for elever med opstart tidligere end august 2021

Litteratur:
Litteraturliste SSA EUX

Oplæring:
Medicinkompetencekort - gældende efter 1. januar 2018
Medicinkompetencekort - gældende før 1. januar 2018
Personlig sundhedsprofil
Refleksionmodel til uddannelsesbogen
Refleksionsmodel vejledning

Eksamensrammer og vejledning for prøver på EUX Velfærd - social- og sundhedsassistentuddannelsen: 
Eksamensramme og vejledning - grundfagsprøver
Eksamensramme og vejledning - prøve i uddannelsesspecifikt fag (fagprøve) - farmakologi og medicinhåndtering
Eksamensramme og vejledning - afsluttende prøve
Skole- og oplæringsplaner