Hovedforløb med EUX - NYTTIGE DOKUMENTER OG LINKS

Fælles for alle elever:
Retningslinjer for opgaveskrivning
LUP generel information august 2018
Klagevejledning SOSU FVH august 2018
Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse oktober 2017
Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse august 2018
Studie- og ordensregler


Særligt for Hovedforløb EUX Velfærd:
LUP SSA EUX august 2017
LUP SSA EUX august 2018
Opgave Det tværsektorielle samarbejde
Lokal undervisningsplan (LUP) SSA EUX - august 2019
SSA EUX UDDANNELSESBOG 2018
SSA eux udd bog version 2017
Medicinkompetencekort gældende fra 1. januar 2018
Medicinkompetencekort  før januar 2018
Personlig sundhedsprofil
Refleksionmodel til Uddannelsesbogen
Refleksionsmodel vejledning

Litteratur
Litteraturliste SSA EUX juni 2019

Praktik
Læringspraktik skoleperiode 1 SSA EUX 
Læringspraktik skoleperiode 2 SSA EUX
Læringspraktik skoleperiode 3 SSA EUX 

Ramme for prøver
Ramme for prøve i grundfag januar 2017
Ramme for afsluttende prøve SSA januar 2017

Uddannelsesordninger
Uddannelsesordning SSA juli 2017
Uddannelsesordning SSA august 2018

Turnusplaner
Se turnusplaner under praktiksamarbejdet - fanen Turnusplaner - klik her

Love og bekendtgørelser:
Link til PASS >