Hovedforløb PAU - FAG PÅ UDDANNELSEN

På uddannelsen har du uddannelsesspecifikke fag, grundfag, valgfag og valgfrie specialefag. Undervisningen opdelt i temaer af forskellig varighed.

De uddannelsesspecifikke fag er:
· Pædagogik
· Psykologi i den pædagogiske praksis
· Kommunikation i den pædagogiske praksis
· Sundhed i den pædagogiske praksis
· Bevægelse og idræt
· Natur og udeliv
· Digital kultur
· Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis
· Arbejdsmiljø og ergonomi

Grundfag:
· Dansk C
· Samfundsfag C

Valgfrie uddannelsesspecifikke fag:
· Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer
· Digital pædagogisk praksis
· Naturen som pædagogisk læringsrum
· Understøttende undervisning
· Læring og udvikling hos små børn
· Speciale pædagogiske metoder
· Kulturel mangfoldighed i den pædagogiske praksis
· Medicinhåndtering

Valgfag:
· Det pædagogiske måltid og sundhed
· Innovation og iværksætteri
· Tysk
· Netværk og lokalsamfund i den pædagogiske praksis
· Engelsk