Hovedforløb PAU - NYTTIGE DOKUMENTER OG LINKS

Fælles for alle elever
Retningslinjer for opgaveskrivning
Klagevejledning
Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse august 2020

Litteratur:
Litteraturliste PAU

Særligt for pædagogisk assistent

Love, bekendtgørelser og uddannelsesordning 
Lokal undervisningsplan (LUP) for PA-uddannelsen - gældende for elever optaget med opstart i august 2021 og derefter
Lokal undervisningsplan (LUP) for PA-uddannelsen - gældende for elever optaget med opstart før august 2021

Eksamensrammer og vejledning - grundfagsprøver
Eksamensrammer og vejledning - prøve i uddannelsesspecifikt fag (fagprøve)
Eksamensrammer og vejledning - afsluttende prøve