Hovedforløb PAU - NYTTIGE DOKUMENTER OG LINKS

Fælles for alle elever
Retningslinjer for opgaveskrivning
LUP generel information august 2018
Klagevejledning SOSU FVH august 2018
Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse oktober 2017
Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse august 2018
Studie- og ordensregler

Særligt for pædagogisk assistent elever
Lokal undervisningsplan (LUP) PAU august 2019
LUP PAU august 2018
LUP PAU august 2017
PAU uddannelsesbog digital udgave 2019
PAU uddannelsesbog digital udgave 2018
Uddannelsesbog PAU 2017
Uddannelsesbog PAU 2016
Ramme for prøve i grundfag august 2018
Ramme for prøve i grundfag januar 2017
Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag PAU august 2017
Ramme for afsluttende prøve PAU august 2017 

Uddannelsesordninger
Uddannelsesordning PAU januar 2019
uddannelsesordning PAU august 2018 
Uddannelsesordning PAU juli 2017 

Litteratur
Litteraturliste PAU

Turnusplaner
Se turnusplaner under praktiksamarbejdet - fanen Turnusplaner - klik her

Dimission
Dimission PAU 2019 
Dimission PAU 2020