Hovedforløb PAU - NYTTIGE DOKUMENTER OG LINKS

Fælles for alle elever
Retningslinjer for opgaveskrivning
Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse august 2020

Brug af ChatGPT eller lignende ved prøver er ikke tilladt

Særligt gældende på uddannelsen
Litteraturliste
Love, bekendtgørelser og uddannelsesordning

Lokale undervisningsplaner (LUP)
LUP - PA - gældende for elever optaget med opstart fra august 2021.

Prøverammer og -vejledning 
Prøverammer og vejledning - grundfag
Prøverammer og vejledning - uddannelsesspecifikt fag
Prøverammer og vejledning - afsluttende