Hovedforløb PAU - NYTTIGE DOKUMENTER OG LINKS

Fælles for alle elever

Retningslinjer for opgaveskrivning

Generel information

Klagevejledning

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse august 2018

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse august 2020

Studie- og ordensregler

Litteratur:
Litteraturliste PAU

Særligt for pædagogisk assistent

Love, bekendtgørelser og uddannelsesordning 

For elever startet på uddannelsen i august 2021 eller derefter:
Lokal undervisningsplan (LUP) PAU

For elever startet på uddannelsen i august 2020:
Lokal undervisningsplan (LUP) PAU august 2020
Grundfag PAU
Uddannelsesspecifikt fag PAU
Afsluttende prøve PAU

For elever startet på uddannelsen i august 2019:
Lokal undervisningsplan (LUP) PAU
Grundfag PAU
Uddannelsesspecifikt fag PAU
Afsluttende prøve PAU