Hovedforløb PAU - PRAKTIK

Du kommer i praktik 4 gange, mens du uddanner dig til Pædagogisk assistent. Din praktik foregår f.eks i en børnehave, vuggestue, døgninstitution, dagplejen eller på en skole.

Din arbejdstid er ca. 37 timer om ugen, og din arbejdstid følger dit praktiksteds arbejdstider.

Du kan også komme i praktik i udlandet. Så samarbejder vi med den kommune, som du er ansat i, om at lave en praktikaftale for dig. Vi kan tilbyde praktikpladser i en lang række spændende lande. Spørg din vejleder for mere information om udenlandspraktik.