Hovedforløb SSA - ANSØGNINGSFRIST OG UDDANNELSESSTART

Vil du uddanne dig til social- og sundhedsassistent på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, skal du søge en elevstilling hos Horsens Kommune, Hedensted Kommune, Vejle Kommune, Fredericia Kommune eller Kolding Kommune.


Du skal søge direkte hos den kommune, som du vil ansættes hos, da det er dem, der ansætter eleverne.


For at søge ind på uddannelsen til social- og sundhedsassistent skal du være i gang med eller have have gennemført Grundforløb 2 social- og sundhedsassistent, Grundforløb 2 social- og sundhedshjælper eller uddannelsen som social- og sundhedshjælper med dansk på D-niveau og naturfag på E-niveau.

Hold oprettes under forudsætning af tilstrækkelig antal elever. Der kan undtagelsesvis i uddannelsen forekomme flytning af skoleperioder til en anden af skolens afdelinger, end den uddannelsen er startet op på.


For ansøgning til denne opstart er vilkårene: 

Ansøgningsfrist torsdag den 21. oktober 2021

Besked om optag/ikke optag fredag den 3. december 2021

Uddannelsesstart tirsdag den 18. januar 2022

Link til ansøgninger tilgængelige mandag den 27. september 2021


 
Klik på nedenstående link:

Horsens Kommune- Link til ansøgning

Hedensted Kommune - link til ansøgning

Vejle Kommune - link til ansøgning

Fredericia Kommune - link til ansøgning

Kolding Kommune - link til ansøgning