Hovedforløb SSA - ANSØGNINGSFRIST OG UDDANNELSESSTART

Vil du uddanne dig til social- og sundhedsassistent på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, skal du søge en elevstilling hos Horsens Kommune, Hedensted Kommune, Vejle Kommune, Fredericia Kommune eller Kolding Kommune.


Du skal søge direkte hos den kommune, som du vil ansættes hos, da det er dem, der ansætter eleverne.


For at søge ind på uddannelsen til social- og sundhedsassistent skal du være i gang med eller have have gennemført Grundforløb 2 social- og sundhedsassistent, Grundforløb 2 social- og sundhedshjælper eller uddannelsen som social- og sundhedshjælper med dansk på D-niveau og naturfag på E-niveau.

Hold oprettes under forudsætning af tilstrækkelig antal elever. Der kan undtagelsesvis i uddannelsen forekomme flytning af skoleperioder til en anden af skolens afdelinger, end den uddannelsen er startet op på.


For ansøgning til denne opstart er vilkårene: 

Link til ansøgninger er tilgængelig uge 6, mandag den 8. februar 2021.

Ansøgningsfrist uge 8, onsdag den 24. februar 2021.

Besked om optag/ikke optag uge 12, onsdag den 24. marts 2021.

Uddannelsesstart uge uge 19, mandag den 10. maj 2021.Klik på nedenstående link:


Horsens Kommune- Link til ansøgning

Hedensted Kommune - link til ansøgning

Vejle Kommune - link til ansøgning 

Fredericia Kommune - link til ansøgning

Kolding Kommune - link til ansøgning