Hovedforløb SSA - ANSØGNINGSFRIST OG UDDANNELSESSTART

Orientering om hold opstart og datoer for optag i 2020

Vil du uddannes som social- og sundhedsassistent på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, skal du søge en uddannelsesaftale hos Horsens Kommune, Hedensted Kommune, Vejle Kommune, Fredericia Kommune, Kolding Kommune, Region Midt eller Region Syd.

Du skal søge direkte hos den kommune eller region, som du vil ansættes hos, da det er dem, der ansætter eleverne.

Hold oprettes under forudsætning af tilstrækkelig antal elever.  

Ansøgningfrist og tilbagemelding om optag:
Alle jobopslag til elevstillingerne er at finde på kommunernes og regionernes egne hjemmesider. Vi linker til kommunernes og regionernes sider (se nedenfor). Det er kommunerne og regionerne der er ansættende myndighed.

For at søge ind på uddannelsen til Social- og sundhedsassistent skal du skal have gennemført Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistent eller uddannelsen som Social- og sundhedshjælper med dansk på D niveau og naturfag på E- niveau.

Der kan undtagelsesvis i uddannelsen forekomme flytning af skoleperioder til en anden af skolens afdelinger, end den uddannelsen er startet op på.

For ansøgning til denne opstart er vilkårene:
Alle jobopslag til elevstillingerne er at finde på kommunernes egne hjemmesider. Vi linker til kommunernes sider (se nedenfor). Det er kommunerne der er ansættende myndighed.

Link til ansøgninger er tilgængelig uge 43 den 19.oktober 2019
Ansøgningsfrist den 6. november 2019
Besked om optag/ikke optag den 2. december 2019
Hold start den 20. januar 2020


Horsens Kommune- Link til ansøgning

Hedensted Kommune - link til ansøgning

Vejle Kommune - link til ansøgning

Fredericia Kommune - link til ansøgning

Kolding Kommune - link til ansøgning