Hovedforløb SSA - ANSØGNINGSFRIST OG UDDANNELSESSTART

Vil du uddanne dig til social- og sundhedsassistent på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, skal du søge en elevstilling hos Horsens Kommune, Hedensted Kommune, Vejle Kommune, Fredericia Kommune eller Kolding Kommune.

Du skal søge direkte hos den kommune, som du vil ansættes hos, da det er dem, der ansætter eleverne.

For at søge ind på uddannelsen til social- og sundhedsassistent skal du være i gang med eller have have gennemført Grundforløb 2 social- og sundhedsassistent, Grundforløb 2 social- og sundhedshjælper eller uddannelsen som social- og sundhedshjælper med dansk på D-niveau og naturfag på E-niveau.

Hold oprettes under forudsætning af tilstrækkelig antal elever. Der kan undtagelsesvis i uddannelsen forekomme flytning af skoleperioder til en anden af skolens afdelinger, end den uddannelsen er startet op på.


For ansøgning til denne opstart er vilkårene: 

Ansøgningsfrist mandag den 21. marts 2022

Besked om optag/ikke optag mandag den 27. april 2022

Uddannelsesstart mandag den 8. august 2022

Link til ansøgninger tilgængelige mandag den 28. februar 2022

Horsens Kommune- Link til ansøgning
Hedensted Kommune - link til ansøgning
Vejle Kommune - link til ansøgning
Fredericia Kommune - link til Jobannoncen
Fredericia Kommune - link til ansøgning
Kolding Kommune - link til Jobannoncen
Kolding Kommune - link til ansøgning