Hovedforløb SSA - NYTTIGE DOKUMENTER OG LINKS

Fælles for alle elever
Retningslinjer for opgaveskrivning
Klagevejledning
Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse august 2018
Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse januar 2020
Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse august 2020

Særligt for social- og sundhedsassistent-elever
Love, bekendtgørelser og uddannelsesordning 

Lokal undervisningsplan (LUP):
Lokal undervisningsplan (LUP) SSA-uddannelsen - gældende for elever optaget med opstart i august 2022 eller derefter
Lokal undervisningsplan (LUP) SSA-uddannelsen - gældende for elever optaget med opstart i august 2021 og derefter
Lokal undervisningsplan (LUP) SSA-uddannelsen - gældende for elever optaget med opstart i august 2020 og første halvår 2021
Lokal undervisningsplan (LUP) SSA-uddannelsen - gældende for elever optaget med opstart i januar 2020
Lokal undervisningsplan (LUP) SSA-uddannelsen - gældende for elever optaget med opstart i august 2019

Litteratur:
Litteraturliste SSA EUD

Eksamensrammer og vejledning ifm. prøver på social- og sundhedsassistentuddannelsen:
Eksamensrammer og vejledning - grundfagsprøver
Eksamensrammer og vejledning - prøve i uddannelsesspecifikt fag (fagprøve) - farmakologi og medicinhåndtering
Eksamensrammer og vejledning - afsluttende prøve - gældende for elever opstartet før august 2022
Eksamensrammer og vejledning - afsluttende prøve - gældende for elever opstartet i august 2022 og derefter