Hovedforløb SSA - NYTTIGE DOKUMENTER OG LINKS

Fælles for alle elever:
Retningslinjer for opgaveskrivning
LUP generel information august 2018
Klagevejledning SOSU FVH august 2018
Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse oktober 2017
Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse august 2018
Studie- og ordensregler

Særligt for Social- og sundhedsassistent:
Lokal undervisningsplan SSA - august 2019
LUP SSA januar 2019
LUP SSA august 2018
LUP SSA januar 2018
LUP SSA august 2017
LUP SSA januar 2017
Opgave Det tværsektorielle samarbejde
SSA UDDANNELSESBOG 2017 (DEN FYSISKE VERSION)
SSA UDDANNELSESBOG JANUAR 2018
SSA UDDANNELSESBOG AUGUST 2018
Uddannelsesbog SSA januar 2019
Medicinkompetencekort gældede fra 1. januar 2018
Medicinkompetencekort før 1. januar 2018
Personlig sundhedsprofil
Virksomhedsforlagt undervisning SSA skoleperiode 3

Litteratur
Litteraturliste SSA EUD

Praktik
Læringspraktik skoleperiode 2 SSA 2017 uddannelse
Tekst til læringspraktik 2

Ramme for prøver SSA
Ramme for prøve i grundfag august 2018
Ramme for prøve i grundfag januar 2018
Ramme for prøve i grundfag januar 2017
Ramme for prøve farmakologi og medicinhåndtering SSA 2018
Ramme for afsluttende prøve SSA august 2018
Ramme for prøve farmakologi og medicinhåndtering SSA 2017
Ramme for afsluttende prøve SSA januar 2017

Uddannelsesordninger
Uddannelsesordning SSA august 2018
Uddannelsesordning SSA juli 2017
SSA uddannelsesordning 2017

Turnusplaner

Se turnusplaner under praktiksamarbejdet - fanen Turnusplaner - klik her

Dimission
Dimission SSA 2019
Dimission SSA 2020

Love og bekendtgørelser:
Link til PASS >