Hovedforløb SSA - NYTTIGE DOKUMENTER OG LINKS

Fælles for alle elever:
Retningslinjer for opgaveskrivning
LUP generel information august 2020
Klagevejledning SOSU FVH august 2020
Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse oktober 2017
Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse august 2018
Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse januar 2020
Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse august 2020
Studie- og ordensregler

Særligt for Social- og sundhedsassistent:
Lokal undervisningsplan (LUP) SSA august 2020
Lokal undervisningsplan (LUP) SSA januar 2020 
Lokal undervisningsplan (LUP) SSA august 2019
Lokal undervisningsplan (LUP) SSA januar 2019
Lokal undervisningsplan (LUP) SSA august 2018
Lokal undervisningsplan (LUP) SSA januar 2018 

Opgave Det tværsektorielle samarbejde
Uddannelsesbog SSA demo august 2020
Uddannelsesbog SSA januar 2019
Medicinkompetencekort gældede fra 1. januar 2018
Medicinkompetencekort før 1. januar 2018
Personlig sundhedsprofil
Virksomhedsforlagt undervisning SSA skoleperiode 3

Litteratur
Litteraturliste SSA EUD

Praktik
Læringspraktik skoleperiode 2 SSA 2017 uddannelse
Tekst til læringspraktik 2

Ramme for prøver SSA

Ramme for prøve grundfag august 2020 

Ramme for prøve i grundfag januar 2020

Ramme for prøve i grundfag august 2019
Ramme for prøve i grundfag august 2018
Ramme for prøve i grundfag januar 2018
Ramme for prøve farmalogi og medicinhåndtering SSA januar 2019 
Ramme for prøve farmakologi og medicinhåndtering SSA august 2019 
Ramme for prøve farmakologi og medicinhåndtering SSA august 2020

Ramme for afsluttende prøve SSA august 2020

Ramme for afsluttende prøve SSA august 2019

Ramme for afsluttende prøve SSA august 2018
Ramme for afsluttende prøve SSA januar 2018
Uddannelsesordninger
Uddannelsesordning SSA august 2020
Uddannelsesordning SSA august 2019
Uddannelsesordning SSA august 2018


Turnusplaner

Se turnusplaner under praktiksamarbejdet - fanen Turnusplaner - klik her

Dimission
Dimission SSA 2019
Dimission SSA 2020

Love og bekendtgørelser:
Link til PASS >