Hovedforløb SSA - NYTTIGE DOKUMENTER OG LINKS

Fælles for alle elever

Lokal undervisningsplaner (LUP)
Lokal undervisningsplan (LUP) SSA-uddannelsen - gældende for elever optaget med opstart fra august 2022 og derefter.
Lokal undervisningsplan (LUP) SSA-uddannelsen - gældende for elever optaget med opstart fra august 2021.
Lokal undervisningsplan (LUP) SSA-uddannelsen - gældende for elever optaget med opstart fra august 2020.
Lokal undervisningsplan (LUP) SSA-uddannelsen - gældende for elever optaget med opstart fra januar 2020 .
Lokal undervisningsplan (LUP) SSA-uddannelsen - gældende for elever optaget med opstart fra august 2019.

Særligt gældende på uddannelsen
Litteraturliste SSA
Love, bekendtgørelser og uddannelsesordning

Prøverammer og -vejledning
Prøverammer og -vejledning - grundfag
Prøverammer og -vejledning - uddannelsesspecifikt fag - farmakologi og medicinhåndtering
Prøverammer og -vejledning - afsluttende - gældende for elever optaget med opstart før august 2022
Prøverammer og -vejledning - afsluttende - gældende for elever optaget med opstart fra august 2022 og derefter
Prøverammer og -vejledning - afsluttende prøve - gælder fra april 2024