Karrierematch: Til SOSU-uddannelse og job

Projekt "Karrierematch: Til SOSU-uddannelse og job" er gennemført i perioden 2018-2020 og har fået økonomisk støtte af Region Syddanmarks Uddannelsespulje og har bl.a. haft til formål at styrke:

- Samarbejdet mellem SOSU-skolerne i regionen, de ansættende myndigheder og eleverne
- Overgangen fra Grundforløb 2 til hovedforløbet
- Overgangen fra første skoleperiode til første oplæringsperiode på hovedforløbet

Hermed har projektet understøttet rekrutteringen til SOSU-uddannelserne og branchen, samtidig med at eleverne bliver bedre rustet til oplæringen hos de ansættende myndigheder.

Du kan læse mere om projektet, projektets erfaringer og resultater på projektet hjemmeside: karrierematch-sosu.dk

Logo Region syddanmark