Kvalitetsarbejde - GENNEMFØRELSE OG FRAFALD

Hvert år udarbejder skolen en informationsindsamling, selvevaluering og opfølgningsplan for centrale temaer såsom søgning, frafald og gennemførelse samt elevtrivsel, der danner grundlag for nye initiativer, der årligt iværksættes med henblik på at få flere elever til at gennemføre uddannelserne. Du kan læse skolens seneste informationsindsamling, selvevaluering og opfølgningsplan her:

Resultater, selvevaluering og opfølgningsplan 2020
Informationsindsamling 2020 (datamateriale)