Kvalitetsarbejde - PRÆSTATIONER

Her kan du læse mere om elevernes karaktergennemsnit fordelt på uddannelser og fag.