LUU PAU - MEDLEMMER

Tor Reinert, Fredericia Kommune

Mette Kim Bjerre, Vejle Kommune (næstformand)

Henning Troelsen, 3F Vejle

Lone Rasmussen, FOA (formand)

Øvrige medlemmer:

Repræsentant for skoleledelsen: Anne Bak Larsen, uddannelseschef

Repræsentant for underviserne: Peter Søegaard

Repræsentanter for eleverne: Frida Lillelund Jacobsen og Rebekka Blond

Følgende personer deltager også i møderne:

Efter- og videreuddannelsesleder: Anette Junker Hansen

Uddannelsesvejleder: Stinne Høy Sørensen

Sekretær for udvalget: Pernille Wulff-Johansen