LUU PAU - MEDLEMMER

Birgitte Rud, Fredericia Kommune

Mette Kim Bjerre, Vejle Kommune (næstformand)

Henning Troelsen, 3F Vejle

Lone Rasmussen, FOA (formand)

Øvrige medlemmer:

Repræsentant for skoleledelsen: Anne Bak Larsen, uddannelseschef

Repræsentant for underviserne: Peter Søegaard

Repræsentant for eleverne: Rune Risak Brodersen

Følgende personer deltager også i møderne:

Efter- og videreuddannelsesleder Pia Ranck

Uddannelsesvejleder Helle Mølgaard Nielsen

Sekretær for udvalget: Vicky Enemark Asmussen